Usługi elektroniczne

 Historia Pojazdu / Bezpieczny Autobus

„Historia Pojazdu" to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się całkowicie bezpłatnie.


„Bezpieczny Autobus" to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wycieczkę można się upewnić czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać, ma ważne badanie techniczne, aktualne OC oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o autobusie można otrzymać całkowicie bezpłatnie.


 Elektroniczne Księgi Wieczyste 

Elektroniczne księgi wieczyste, to udostępniana przez Ministerstwo Sprawiedliwości grupa usług elektronicznych obejmujących: 
  • przeglądanie księgi wieczystej, 
  • składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
  • weryfikacja autentyczności wydruku

 Rejestr wyborców 

Formularze umożliwiające: 
  • wpisanie do rejestru wyborców, 
  • skreślenie z rejestru wyborców
  • dopisanie do spisu wyborców

 Usługi dotyczące ewidencji ludności

Usługi związane z otrzymywaniem świadczenia społecznego

 Usługi dotyczące zajęcia pasa drogowego

 Portal cmentarny

 Organizacja imprez

Logo Uni Europejskiej z opisem